Havnens side
      Hafendaten
      Wikipedia
      Aktuelle nyheder
      Servicetidbud
      Liggepladser
      Arangementer
      Billedgaleri
      Webcam
      Kronik
      Ecards
      Downloads
 
      Gæstebog
      Kontakt
Annonce           
Annonce           
Lidt om havnen og besejling
Beskrivelse:
Præstø havn har lykkeligt undgået præget af moderne marina. Det er den gamle skudehavn med duft af tjære og tovværk, der åbner sig for den fremmede sejler. Og de lokale fiskere har altid et godt råd eller en god idé at give videre. Men bag det gamle, røde pakhus’ metertykke mure gemmer sig alle de fornødenheder, den moderne sejler har behov for. Der er i Præstø Søsportscenter udfoldet store anstrengelser for at skabe en havn, der virkelig byder sejlende turister hjertelig velkommen. Fjorden er lavvandet, så sejlerne følger nøje sejlrenden og havnefogedens gode råd: »Hvis du ser en måge på vandet, så lad være med at sejle hen for at se, om den står på bunden. Det gør den!« Så lavvandet er der mange steder uden for sejlrenden. Men følger man sejlrenden, har man ved normal vandstand mindst 3 meters dybde. Farvandet er uhyre velegnet til sejlads, og Præstøerne er flittige sejlere. Små og store både, med sejl eller motor, og et hav af windsurfere ses på fjorden fra solopgang til solnedgang. Af særlig interesse for lystsejlere er det højt berømmede geddefiskeri på fjorden.

Til Præstø af søvejen
Søkort nr. 190 Fakse Bugt

Kommer man nord fra og har rundet Stevns på vej ind i Fakse bugt, ser man snart Fakse Kalks siloer på Fakse havn. Lidt til styrbord her skal man være opmærksom på, at bundgarnene strækker sig op til ca. 2 Sm. ud fra land.

Lige fremme ser man Strandegaards dyrehave, der viser sig som en klint på 24 meter, herefter styrer man syd 182°. På styrbord side findes en af Danmarks bedste sandstrande.

Det mærkes nu, at man er kommet i læ bag sandene. Ca. 2 Sm længere fremme møder man den første røde afmærkning, som holdes om bagbord, da man er for indadgående. Umiddelbart efter drejer renden skarpt til styrbord ved en østkardinal.

Det skal bemærkes at ledefyr på Feddet og Roneklint IKKE vil være tændt fra 2004. men at disse forsat bevares som sejladsmærker.

Herefter står den grønne afmærkning rimelig tæt. På din bagbord side passeres Maderne, som er en ø, der bliver brugt til græsning af kvier om sommeren. Nu nærmer vi os Feddet, hvor på der står to båker, som holdes over et. Der er generelt ret varierende vanddybder i Præstø Fjord. Nu passeres Feddet, hvor der er et rigt fugle liv.

På styrbord side ret fremme i vestlig retning har vi nu en rød afmærkning samt en Østkardinal.

Det er nu, man skal holde til styrbord, hvis man vil ind på fjorden. Renden er afmærket med røde og grønne sideafmærkninger i perioden 1/4-15/11(max dybgang 2,1 meter). Vi fortsætter videre ind mod Præstø Havn, hvor sideafmærkningen står så tæt, at der ikke er noget at tage fejl af. På vej ind passerer vi Store-holm og Lille-holm på styrbord side, herefter ses Præstø havn ret fremme.

På broerne er der røde og grønne skilte, så man let kan se om pladsen er ledig for natten. Længere fremme ligger den gamle havn, hvor der er en vanddybde på 3,5 m. Her er der lagt røde fortøjningsbøjer ud således, at man ligger med stævnen ind til bolværket. I øvrigt er havnens personale altid behjælpelig med at finde en plads, der passer til dig og din båd.

Både over 20 meter bedes kontakte havnen inden anløb, på tlf. 55991072 - 40598072 Her er en lille plan over Præstø HavnTil Præstø af søvejen
Søkort nr. 190 Fakse Bugt

Kommer man nord fra og har rundet Stevns på vej ind i Fakse bugt, ser man snart Fakse Kalks siloer på Fakse havn. Lidt til styrbord her skal man være opmærksom på, at bundgarnene strækker sig op til ca. 2 Sm. ud fra land.

Lige fremme ser man Strandegaards dyrehave, der viser sig som en klint på 24 meter

som man holder om bagbord, herefter styrer man syd 182°. På styrbord side findes en af Danmarks bedste sandstrande.

Det mærkes nu, at man er kommet i læ bag sandene. Ca. 2 Sm længere fremme møder man den første røde afmærkning, som holdes om bagbord, da man er for indadgående. Umiddelbart efter drejer renden skarpt til styrbord ved en østkardinal.

Det skal bemærkes at ledefyr på Feddet og Roneklint IKKE vil være tændt fra 2004. men at disse forsat bevares som sejladsmærker.

Herefter står den grønne afmærkning rimelig tæt. På din bagbord side passeres Maderne, som er en ø, der bliver brugt til græsning af kvier om sommeren. Nu nærmer vi os Feddet, hvor på der står to båker, som holdes over et. Der er generelt ret varierende vanddybder i Præstø Fjord. Nu passeres Feddet, hvor der er et rigt fugle liv.

På styrbord side ret fremme i vestlig retning har vi nu en rød afmærkning samt en Østkardinal.

Det er nu, man skal holde til styrbord, hvis man vil ind på fjorden. Renden er afmærket med røde og grønne sideafmærkninger i perioden 1/4-15/11(max dybgang 2,1 meter). Vi fortsætter videre ind mod Præstø Havn, hvor sideafmærkningen står så tæt, at der ikke er noget at tage fejl af. På vej ind passerer vi Store-holm og Lille-holm på styrbord side, herefter ses Præstø havn ret fremme.

På broerne er der røde og grønne skilte, så man let kan se om pladsen er ledig for natten. Længere fremme ligger den gamle havn, hvor der er en vanddybde på 3,5 m. Her er der lagt røde fortøjningsbøjer ud således, at man ligger med stævnen ind til bolværket. I øvrigt er havnens personale altid behjælpelig med at finde en plads, der passer til dig og din båd.

Både over 20 meter bedes kontakte havnen inden anløb, på 40598072 Her er en lille plan over Præstø Havn
 


Annonce   
Annonce   
Annonce